Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.cyclades24.gr υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται επίσης η ανάρτηση τμημάτων του δικτυακού τόπου στα social networks (facebook, twitter).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του δικτυακού τόπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο δικτυακός τόπος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 1. To cyclades24.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.
 2. To cyclades24.gr δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας, θα αφαιρεθεί από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.
 3. Οι χρήστες αναγνωρίζουν στους διαχειριστές, το δικαίωμα να ελέγχουν και να εγκρίνουν το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το cyclades24.gr έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο.. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ή να αρνηθούν τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.
 4. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως: Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στο site. Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 5. Απαλλάσσει τους διαχειριστές από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει. Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. Έχει όλες την άδεια για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο.
 6. Οι χρήστες και όχι οι διαχειριστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση, οι διαχειριστές δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.
 7. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει τους διαχειριστές χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση , αυτόματα παραχωρούν στους διαχειριστές την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
cyclades24.gr ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

A list of Vendors that may be used on this website
NameFeaturesPurposes
Emerse Sverige AB
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
BeeswaxIO Corporation
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
TripleLift, Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
ADventori SAS
Necessary
Marketing
Verizon Media EMEA Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Venatus Media Limited
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
AdSpirit GmbH
Necessary
Marketing
Statistics
BidTheatre AB
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Epsilon
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
ADITION technologies AG
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Quantcast International Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Adikteev
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Roq.ad Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Vibrant Media Limited
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Captify Technologies Limited
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
NEURAL.ONE
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Sovrn Holdings Inc
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
NEORY GmbH
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Xandr, Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Index Exchange, Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
ADARA MEDIA UNLIMITED
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Avocet Systems Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
xAd, Inc. dba GroundTruth
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
TRADELAB
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Smart Adserver
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
The Rubicon Project, Inc.
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Roku Advertising Services
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
MediaMath, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Criteo SA
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Crimtan Holdings Limited
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Statistics
RTB House S.A.
Necessary
Marketing
Scene Stealer Limited
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Blis Media Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Simplifi Holdings Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
ShareThis, Inc
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
N Technologies Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Madison Logic, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Sirdata
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
OpenX
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
GroupM UK Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Justpremium BV
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Intent Media, Inc.
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
RhythmOne DBA Unruly Group Ltd
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Sharethrough, Inc
Marketing
Statistics
Necessary
PulsePoint, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Amobee, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Sizmek by Amazon
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
M32 Connect Inc
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
GumGum, Inc.
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
Active Agent (ADITION technologies AG)
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
PubMatic, Inc.
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Tapad, Inc.
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Skimbit Ltd
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
adsquare GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Adverline
Marketing
Necessary
Smaato, Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Rakuten Marketing LLC
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Marketing
Statistics
Necessary
Yieldlab AG
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Adform
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
NetSuccess, s.r.o.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Fifty Technology Limited
Necessary
Marketing
Statistics
The Trade Desk
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Dynata LLC
Statistics
Necessary
Taboola Europe Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
comScore, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Statistics
LoopMe Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Eyeota Pte Ltd
Matching Data to Offline Sources
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Adloox SA
Statistics
Teads
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
admetrics GmbH
Necessary
Marketing
Statistics
Telaria SAS
Necessary
Marketing
Rich Audience
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Widespace AB
Necessary
Marketing
Avid Media Ltd
Necessary
Marketing
LiveRamp, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
ConnectAd Realtime GmbH
Necessary
Marketing
Preference
Nano Interactive GmbH
Necessary
Marketing
Statistics
PIXIMEDIA SAS
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Ströer SSP GmbH (SSP)
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Showheroes SE
Preference
Statistics
Marketing
Necessary
Teemo SA
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
YOC AG
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
MiQ
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
ADman Interactive SLU
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Admedo Ltd
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
MADVERTISE MEDIA
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Underdog Media LLC
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Seedtag Advertising S.L
Necessary
Marketing
Snapsort Inc., operating as Sortable
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
ID5 Technology SAS
Necessary
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Necessary
NextRoll, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
IPONWEB GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
BIDSWITCH GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
EASYmedia GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Outbrain UK Ltd
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
district m inc.
Necessary
Marketing
Statistics
Bombora Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Yieldmo, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
TreSensa, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Statistics
Flashtalking, Inc.
Necessary
Marketing
Statistics
Sift Media, Inc
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Sublime
Necessary
Marketing
Statistics
digitalAudience
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Marketing
Statistics
Necessary
Adkernel LLC
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
Preference
EMX Digital LLC
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
33Across
Linking Devices
Necessary
Marketing
Platform161
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Teroa S.A.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Media.net Advertising FZ-LLC
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Delta Projects AB
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
advanced store GmbH
Marketing
Necessary
video intelligence AG
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Semasio GmbH
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Location Sciences AI Ltd
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Zemanta, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Statistics
Tapjoy, Inc.
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Necessary
Marketing
Centro, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Rezonence Limited
Marketing
Statistics
Necessary
Publicis Media GmbH
Matching Data to Offline Sources
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
ORTEC B.V.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Adssets AB
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Collective Europe Ltd.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Ogury Ltd.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
1plusX AG
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
AntVoice
Linking Devices
Necessary
Marketing
smartclip Europe GmbH
Linking Devices
Marketing
Statistics
Necessary
DoubleVerify Inc.​
Statistics
Mediasmart Mobile S.L.
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
emetriq GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Temelio
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
adrule mobile GmbH
Precise Geographic Location Data
Preference
Necessary
Statistics
Marketing
A Million Ads Ltd
Marketing
Necessary
remerge GmbH
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Rockerbox, Inc
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Bounce Exchange, Inc
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
ZBO Media
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Smartology Limited
Marketing
Preference
Statistics
OneTag Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
LiquidM Technology GmbH
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
ARMIS SAS
Necessary
Marketing
Audiens S.r.l.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Necessary
Preference
Statistics
Bucksense Inc
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Bidtellect, Inc
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Adello Group AG
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
RTK.IO, Inc
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Preference
Marketing
Statistics
Spotad
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
AdTheorent, Inc
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Digitize New Media Ltd
Marketing
Preference
Bannerflow AB
Necessary
Marketing
Statistics
Sonobi, Inc
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Unruly Group Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Goodway Group, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Netsprint SA
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Mirando GmbH & Co KG
Precise Geographic Location Data
Necessary
Viralize SRL
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Genius Sports Media Limited
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Necessary
Statistics
Onnetwork Sp. z o.o.
Necessary
Marketing
Statistics
Revcontent, LLC
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Golden Bees
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Spot.IM LTD
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Triton Digital Canada Inc.
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
plista GmbH
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Inskin Media LTD
Marketing
Statistics
Necessary
Jaduda GmbH
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Converge-Digital
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Smadex SL
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Comcast International France SAS
Necessary
McCann Discipline LTD
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
AdClear GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Statistics
Marketing
Preference
Codewise VL Sp. z o.o. Sp. k
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Marketing
Statistics
Necessary
ADYOULIKE SA
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
A.Mob
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Steel House, Inc.
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Improve Digital BV
Statistics
Necessary
Marketing
On Device Research Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Keymantics
Marketing
Necessary
mainADV Srl
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Integral Ad Science, Inc.
Statistics
Sojern, Inc.
Linking Devices
Marketing
Statistics
Necessary
Celtra, Inc.
Necessary
Marketing
SpotX, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
SMARTSTREAM.TV GmbH
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Knorex
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Gamned
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Accorp Sp. z o.o.
Marketing
Preference
Necessary
Statistics
ADUX
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
PowerLinks Media Limited
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Preference
Jivox Corporation
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Connatix Native Exchange Inc.
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Polar Mobile Group Inc.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Clipcentric, Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Readpeak Oy
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
DAZN Media Services Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Fusio by S4M
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
Mobile Professionals BV
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
usemax advertisement (Emego GmbH)
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Adobe Advertising Cloud
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
The ADEX GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Welect GmbH
Statistics
StackAdapt
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
WEBORAMA
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Liveintent Inc.
Linking Devices
Necessary
DigiTrust / IAB Tech Lab
Necessary
zeotap GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
TabMo SAS
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Adevinta Spain S.L.U.
Preference
Permodo GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
AdTiming Technology Company Limited
Marketing
Statistics
Necessary
Preference
Fyber
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
ad6media
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
The Kantar Group Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Rockabox Media Ltd
Necessary
Marketing
Marfeel Solutions S.L
Necessary
Marketing
InMobi Pte Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Telaria, Inc
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Gemius SA
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Wizaly
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
Necessary
Apester Ltd
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Adelphic LLC
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
AerServ LLC
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Instinctive, Inc.
Marketing
Preference
Necessary
Statistics
Optomaton UG
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Digilant Spain, SLU
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Orion Semantics
Necessary
Marketing
Statistics
Signal Digital Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Visarity Technologies GmbH
Statistics
DIGITEKA Technologies
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
AcuityAds Inc.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Mindlytix SAS
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Permutive
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Mobfox US LLC
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
MGID Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Meetrics GmbH
Statistics
Yieldlove GmbH
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Seeding Alliance GmbH
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
My6sense Inc.
Necessary
Marketing
Statistics
Preference
Ezoic Inc.
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Bigabid Media ltd
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Free Stream Media Corp. dba Samba TV
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Samba TV UK Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Somo Audience Corp
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Vidoomy Media SL
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
communicationAds GmbH & Co. KG
Necessary
Getintent USA, inc.
Necessary
mediarithmics SAS
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
VECTAURY
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Nielsen Marketing Cloud
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
numberly
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Qriously Ltd
Preference
Statistics
Marketing
Audience Trading Platform Ltd.
Linking Devices
Necessary
Statistics
Triapodi Ltd.
Marketing
Statistics
Necessary
Exactag GmbH
Necessary
Statistics
Hybrid Theory
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
AddApptr GmbH
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
The Reach Group GmbH
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Hybrid Adtech GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Mobusi Mobile Advertising S.L.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Oracle Data Cloud
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Duplo Media AS
Necessary
Statistics
twiago GmbH
Necessary
Marketing
Statistics
Pocketmath Pte Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Effiliation
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Eulerian Technologies
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Seenthis AB
Necessary
Nativo, Inc.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Browsi Mobile Ltd
Necessary
Statistics
SheMedia, LLC
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Brand Metrics Sweden AB
Necessary
AudienceProject Aps
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Avazu Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Cloud Technologies S.A.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
iotec global Ltd.
Necessary
Marketing
Statistics
dunnhumby Germany GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
IgnitionAi Ltd
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Commanders Act
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
DynAdmic
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
SINGLESPOT SAS
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Arrivalist Co.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Ziff Davis LLC
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
INVIBES GROUP
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Necessary
Statistics
Marketing
Myntelligence Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
PROXISTORE
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Signals
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Beachfront Media LLC
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Proxi.cloud Sp. z o.o.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
INVIDI technologies AB
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Neodata Group srl
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Innovid Inc.
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Cxense ASA
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
travel audience GmbH
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Demandbase, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Solocal
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Forensiq LLC
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
Adludio Ltd
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Adtelligent Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Ströer SSP GmbH (DSP)
Marketing
Necessary
PREX Programmatic Exchange GmbH&Co KG
Necessary
Marketing
Statistics
Bidstack Limited
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Preference
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Preference
Statistics
Yieldr UK
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Telecoming S.A.
Marketing
Preference
Statistics
Cybba, Inc.
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Zeta Global
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
DEFINE MEDIA GMBH
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Affle International
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
TAPTAP Digital SL
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
hbfsTech
Necessary
Marketing
Targetspot Belgium SPRL
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Internet BillBoard a.s.
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
HIRO Media Ltd
Matching Data to Offline Sources
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
pilotx.tv
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Ströer Mobile Performance GmbH
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
Marketing
Preference
Totaljobs Group Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Madington
Necessary
Statistics
NeuStar, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
AdColony, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
SpringServe, LLC
Necessary
Marketing
STRIATUM SAS
Statistics
Carbon (AI) Limited
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Arcspire Limited
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Automattic Inc.
Necessary
Marketing
Preference
KUPONA GmbH
Marketing
Fidelity Media
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
Sub2 Technologies Ltd
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Haensel AMS GmbH
Linking Devices
Marketing
Statistics
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Necessary
Marketing
Statistics
Triboo Data Analytics
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
NEXD
Statistics
Marketing
Little Big Data sp.z.o.o.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
PubNative GmbH
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Pexi B.V.
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
AdsWizz Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
UberMedia, Inc.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Shopalyst Inc
Necessary
Marketing
SunMedia
Linking Devices
Necessary
Marketing
Accelerize Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
Admixer EU GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
INFINIA MOBILE S.L.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
ATG Ad Tech Group GmbH
Necessary
Marketing
netzeffekt GmbH
Statistics
Necessary
Marketing
ZighZag
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
ChannelSight
Necessary
Statistics
The Ozone Project Limited
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Kayzen
Matching Data to Offline Sources
Statistics
Necessary
Marketing
Jampp LTD
Necessary
Marketing
Statistics
salesforce.com, inc.
Linking Devices
Necessary
Marketing
SmartyAds Inc.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
INNITY
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Tealium Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Near Pte Ltd
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
AdDefend GmbH
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Alliance Gravity Data Media
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Chargeads
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
X-Mode Social, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
RUN, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Smartclip Hispania SL
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
GlobalWebIndex
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Kochava Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Statistics
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Cydersoft
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Smart Traffik
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
DeepIntent, Inc.
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Reignn Platform Ltd
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Bit Q Holdings Limited
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
Adhese
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
adhood.com
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Happydemics
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Statistics
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Dr. Banner
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Adobe Audience Manager
Necessary
Marketing
Statistics
CHEQ AI TECHNOLOGIES LTD.
Necessary
Statistics
ViewPay
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Jointag S.r.l.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Otto (GmbH & Co KG)
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Kairos Fire
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Neustar on behalf of The Procter & Gamble Company
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Sourcepoint Technologies, Inc.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Localsensor B.V.
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
MAIRDUMONT NETLETIX GmbH&Co. KG
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Goldbach Group AG
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Programatica de publicidad S.L.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Realeyes OU
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Statistics
Mobilewalla, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
audio content & control GmbH
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
InsurAds Technologies SA.
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Bandsintown Amplified LLC
Linking Devices
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Better Banners A/S
Marketing
Statistics
WebAds B.V
Necessary
Marketing
Maximus Live LLC
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Marketing
Impactify
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
News and Media Holding, a.s.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Online Solution Int Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Consumable, Inc.
Necessary
Marketing
Market Resource Partners LLC
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Adsolutions BV
Necessary
Statistics
ucfunnel Co., Ltd.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Predicio
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Onfocus (Adagio)
Precise Geographic Location Data
Necessary
Blue
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Azerion Holding B.V.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Seznam.cz, a.s.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Marketing
Preference
Necessary
Norstat Danmark A/S
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Lotame Solutions, inc
Linking Devices
Necessary
Marketing
BEINTOO SPA
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Capitaldata
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
BILENDI SA
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
: Tappx
Precise Geographic Location Data
Marketing
Necessary
Hivestack Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Relay42 Netherlands B.V.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
D-Edge
Necessary
Passendo ApS
Necessary
Marketing
Gamoshi LTD
Necessary
Smile Wanted Group
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
WebMediaRM
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Ve Global
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Noster Finance S.L.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Smartme Analytics
Matching Data to Offline Sources
Statistics
Adserve.zone / Artworx AS
Necessary
Dailymotion SA
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Skaze
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Notify
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Statistics
TrueData Solutions, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Marketing
Necessary
Statistics
GRAPHINIUM
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Statistics
Think Clever Media
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Alive & Kicking Global Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
GP One GmbH
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Sportradar AG
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
SoundCast
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Digital East GmbH
Precise Geographic Location Data
Necessary
Statistics
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
BeOp
Necessary
Statistics
Mobsuccess
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
BLIINK SAS
Necessary
Marketing
Liftoff Mobile, Inc.
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
WhatRocks Inc.
Necessary
Statistics
Timehop, Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Duration Media, LLC.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Instreamatic inc.
Necessary
Marketing
BusinessClick
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Cedato Technologies LTD.
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
TTNET AS
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
adMarketplace, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Mediaforce LTD
Matching Data to Offline Sources
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
AuDigent
Necessary
Marketing
Radio Net Media Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Blue Billywig BV
Statistics
The MediaGrid Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Arkeero
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
MISSENA
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Go.pl sp. z o.o.
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Lifesight Pte. Ltd.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
ADWAYS SAS
Marketing
VRTCAL Markets, Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
MyTraffic
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
adality GmbH
Matching Data to Offline Sources
Marketing
Necessary
Inspired Mobile Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Effinity
Necessary
Kwanko
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
BidBerry SRL
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Dataseat Ltd
Marketing
Statistics
Necessary
Preference
OnAudience Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Dugout Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Audience Network
Linking Devices
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
AppConsent Xchange
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
AAX LLC
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Axonix LTD
Precise Geographic Location Data
Necessary
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Statistics
Beaconspark Ltd
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Between Exchange
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Appier PTE Ltd
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Cavai AS & UK
Marketing
Adzymic Pte Ltd
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Anzu Virtual reality LTD
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Monet Engine Inc
Necessary
Marketing
Statistics
6Sense Insights, Inc.
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Vidazoo Ltd
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
GeistM Technologies LTD
Preference
Statistics
Marketing
Brand Advance Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Cint AB
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Statistics
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Statistics
Blingby LLC
Preference
Statistics
Necessary
Marketing
Performax.cz, s.r.o.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
BidMachine Inc.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
adbility media GmbH
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Audiencerate LTD
Necessary
Marketing
Statistics
MOVIads Sp. z o.o. Sp. k.
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Adxperience SAS
Marketing
Statistics
Kairion GmbH
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
AUDIOMOB LTD
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Statistics
Necessary
Good-Loop Ltd
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
DistroScale, Inc.
Necessary
Marketing
Fandom, Inc.
Marketing
Necessary
Preference
Statistics
GfK Netherlands B.V.
Matching Data to Offline Sources
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
RevJet
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Digiseg ApS
Matching Data to Offline Sources
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
Delidatax SL
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
Lucidity
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Linking Devices
Marketing
Preference
Statistics
Necessary
ADCELL | Firstlead GmbH
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
Global Media & Entertainment Limited
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics
MARKETPERF CORP
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Statistics
Necessary
Marketing
Preference
360e-com Sp. z o.o.
Necessary
Marketing
Statistics
SelectMedia International LTD
Necessary
Adtarget Medya A.S.
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Aniview LTD
Necessary
Marketing
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Data Usage Purposes

Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:

Miaouli 0, Hermoupolis
Syros, Cyclades 84100
Greece

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:

https://g.ezoic.net/privacy/cyclades24.gr/annualRequestSummary


regarding cyclades24.grEmail:
[email protected]