Δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ

 07:30 ΑΖΟΛΙΜΝΟ – ΒΑΡΗ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΤΑΛΑΝΤΑ
09:00 ΤΑΛΑΝΤΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΒΑΡΗ – ΑΖΟΛΙΜΝΟ
09:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΝΙ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
11:30 ΑΖΟΛΙΜΝΟ – ΒΑΡΗ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΤΑΛΑΝΤΑ
13:00 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ – ΚΙΝΙ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΒΑΡΗ – ΑΖΟΛΙΜΝΟ
14:30 ΑΖΟΛΙΜΝΟ – ΒΑΡΗ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΤΑΛΑΝΤΑ
16:30 ΑΖΟΛΙΜΝΟ – ΒΑΡΗ – ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΑ – ΓΑΛΗΣΣΑ – ΚΙΝΙ

 

 

 

Δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ

Δομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ.