ΣΕπίκαιρη, Ερώτηση, βουλευτή Κυκλάδων, ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Συρμαλένιου, Αλιεία