Σύρος: Σύστημα μείωσης των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης και βελτίωσης της ποιότητας νερού

Να μειώσει τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού και να βελτιώσει την ποιότητα του νερού θα επιχειρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Προκειμένου να αμβλυνθεί το συγκεκριμένο χρόνιο πρόβλημα, προωθείται στο επόμενο διάστημα η προμήθεια και εγκατάσταση ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών πόσιμου νερού.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες της παραπάνω προμήθειας ολοκληρώνονται καθώς στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου που ήταν η εταιρία «Όθρυς Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Τουριστική Λατομική Γεωργική Ναυτιλιακή Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία» με τιμή προσφοράς 971.400 ευρώ.

Οι υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΣ θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, θα υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα και σύγχρονα συστήματα, ώστε να μειωθούν οι διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού με στόχο να καταναλώνεται ως πόσιμο από τους δημότες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Βίντεο που κόβει την ανάσα! Sea Jet 2 και Aqua Spirit έδωσαν «μάχη» με τα κύματα!