Συμμαχία Ν. Αιγαίου: Πρόταση Οικονομικής Στήριξης Επιχειρήσεων στα νησιά

Οι  συνέπειες της πανδημίας είναι ήδη εδώ  και διαπιστώνουμε πως δεκάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πληγεί ήδη και ζητούν από την κυβέρνηση στήριξη.

Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση που μπορεί να στηρίξει τους επιχειρηματίες αλλά και οι  περιφέρειες. Στη προκειμένη περίπτωση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ανακοινώσεις για τον τουρισμό πάρα πολλές, όπως και για την επιτυχία σε ότι αφορά τις αφίξεις των τουριστών. Όμως  χρειάζεται δουλειά για αυτούς που έχουν πληγεί και τώρα κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

Σε αυτό τον τομέα άλλες περιφέρειες της χώρας έχουν κάνει ήδη άλματα  και προέβησαν ήδη σε ανακοινώσεις.

Παράδειγμα  οι περιφέρειες  Δυτικής Ελλάδος και  Κεντρικής Μακεδονίας που ανακοίνωσαν  τη δυνατότητα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ήδη στο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιών

Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, θα μοιραστούν 150 εκατ. ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ανάλογη πρόταση και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του ΕΣΠΑ, οι ωφελούμενοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες Δυτικής Ελλάδος θα μπορούν από τις 06 έως τις 30 Οκτωβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής τους στη Δράση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη δράση και αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Η δημόσια χρηματοδότηση του προγράμματος καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου: Υποψήφια στη Νάξο η Κατερίνα Μουστάκη

Σημειώνεται ότι το Μέτρο αυτό θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid19.

Προτείνουμε την εφαρμογή ανάλογου προγράμματος   στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ στο μερίδιο που έχει τη δυνατότητα να αντλήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Να δώσουμε και εμείς  στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χάνονται, τη δυνατότητα  να υπαχθούν σε δράσεις σαν και αυτές που εφαρμόζουν άλλες περιφέρειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Επίσκεψη στην Θηρασιά των 150 κατοίκων πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος

Αλλά και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων αυτών να βρούμε διέξοδο και λύση.

Να βρούμε διαθέσιμο πρόγραμμα και να αντλήσουμε πόρους από αυτό.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μακριά και δεν μπορεί να δώσει πόρους. Μέχρι να είναι διαθέσιμο, δεκάδες επιχειρήσεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα είναι ήδη σε τραγικό αδιέξοδο.

Εμείς ανησυχούμε  και  δεν περιοριζόμαστε σε ερωτήματα πλέον. Ζητούμε τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εκτός αν όλοι αυτοί  οι επιχειρηματίες, δεν υπολογίζονται από την Περιφερειακή αρχή .

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ