Πυροσβεστική Διοίκηση Ν. Αιγαίου: Υπενθύμιση απαγορεύσεων αντιπυρικής περιόδου

Απαγορεύεται αυστηρά από 01-05-2020 μέχρι 31-10-2020 η χρήση πυρός και η καύση στην ύπαιθρο, για οποιοδήποτε λόγο

Πυροσβεστική Διοίκηση Ν. Αιγαίου: Υπενθύμιση απαγορεύσεων αντιπυρικής περιόδου

Σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται αυστηρά από 01-05-2020 μέχρι 31-10-2020 η χρήση πυρός και η καύση στην ύπαιθρο, για οποιοδήποτε λόγο.

Επίσης, από 11 Ιουνίου 2020 έχει εγκριθεί και ισχύει η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας», η οποία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των συμπολιτών μας για την τήρηση των ανωτέρω, διότι εγκυμονεί ακόμη μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Το Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αξιοποιείται για τη δωρεάν εκπαίδευση των εργαζόμενων του τουριστικού τομέα