Προετοιμασία για την επισκευή και συντήρηση του κολυμβητηρίου Σύρου

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης το σχέδιο διακήρυξης, κατάρτισης όρων και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου».

Το έργο αφορά τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών άθλησης και την αναβάθμισή τους, με κύριο στόχο το αθλητικό όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους αποδέκτες των ενεργειών αυτών, δηλαδή τους χρήστες.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 215.000 ευρώ, ενώ ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Ναυπηγεία Νεωρίου: Στις 17 Μαρτίου τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Panamax size δεξαμενής «ΒΙΟΛΑΝΤΩ»