Ερώτηση του βουλευτή Κ. Αρσένη για ενδεχόμενη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην Σύρο

Ερώτηση του βουλευτή του ΜΕΡΑ25 κ.Κρίτωνα Αρσένη για ενδεχόμενη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην Σύρο

Ερώτηση του βουλευτή Κ. Αρσένη για ενδεχόμενη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην Σύρο

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Ενδεχόμενη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο λιμάνι της Σύρου.

Σε συνέχεια της από 21.2.2020 επίκαιρης ερώτησής μου σχετικά με το ‘τεκμηριωμένο’ –
σύμφωνα με τα λεγόμενα του υφυπουργού- πρόβλημα των βαρέων μετάλλων στον βυθό
του λιμανιού της Σύρου, επανέρχομαι στο θέμα λόγω της κρισιμότητάς του για την δημόσια
υγεία.

Εδώ και δεκαετίες τα Ναυπηγεία Σύρου αποτελούν μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για
την οικονομία του νησιού της οποίας μέχρι πρόσφατα η παραγωγική διαδικασία
περιελάμβανε επισκευές / μετασκευές και ναυπήγηση μεσαίου μεγέθους πλωτών μέσων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  GOLDEN STAR FERRIES: Συνεχίζεται η σύνδεση με Ραφήνα...

Η περιβαλλοντική οργάνωση η οποία διεξήγαγε δειγματοληψία επιφανειακού ιζήματος στη θέση Καρνάγιο στις 20-22/9/2019, σας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της ανάλυσης
βαρέων μετάλλων.

Σύμφωνα με αυτά, οι τιμές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια τα οποία αναφέρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία και στον Ν. 3983/2011 για την Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική – Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/EC).

Ο υφυπουργός κατά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στην βουλή ανέφερε ότι και
άλλες πολλές δραστηριότητες στο λιμάνι της Σύρου θα μπορούσαν να ‘ευθύνονται’ για τις
προαναφερόμενες μετρήσεις στο ίζημα, χωρίς ωστόσο να τις ονοματίσει.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι ‘θα ξαναγίνουν έλεγχοι’ και ότι θα αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ ολοκληρωμένη μελέτη για το θαλάσσιο περιβάλλον του λιμανιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

Ερωτούνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Ποια η ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων (αμμοβολής κλπ) απομακρύνθηκε πρόσφατα; Ποια εταιρεία ανέλαβε την μεταφορά, που οδηγήθηκαν τα απόβλητα και πως θα γίνει η διαχείρισή της;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάθεση της προαναγγελθείσας μελέτης στο ΕΛΚΕΘΕ;

3. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στο Νεώριο Σύρου και με ποιο εργασιακό καθεστώς;

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

1. Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία είναι σε ισχύ.

2. Τις εκθέσεις Επιθεωρήσεων από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΕΠΠΕ κλπ) οι οποίες διεξήχθησαν τα τελευταία δύο έτη.

3. Τα παραστατικά της πρόσφατης μεταφοράς αποβλήτων/αμμοβολής κλπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Εφετείο Αιγαίου: Δεν έπεισε η συγνώμη του Πακιστανού - Η ποινή του δράκου της Πάρου

4. Τις Εκθέσεις Αποβλήτων τις οποίες έχει υποβάλει ο φορέας του έργου κατά την τελευταία δεκαετία στο ΥΠΕν (ΗΜΑ).

Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης