Μεγάλη φωτιά στην Ικαρία – Εκκενώνονται οικισμοί

Ðõñïóâåóôéêü Óþìá ? @pyrosvestiki 5h5 hours ago Óôçí ðõñêáãéÜ óôç ÖõëÞ ÁôôéêÞò åðé÷åéñïýí 8 #ðõñïóâÝóôåò ìå 4 ï÷Þìáôá, 18 #ðõñïóâÝóôåò ìå 9 ï÷Þìáôá áðü ôï ìç÷áíïêßíçôï ôìÞìá (Ì.Å.Ô.Ð.Å.), äýï ïìÜäåò ðåæïðüñï ôìÞìá, 3 õäñïöüñá ï÷Þìáôá ÏÔÁ êáé 2 Á/Ö êáé 2 Å/Ð.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Ικαρία, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι μεγάλη.

Μάλιστα δόθηκε η εντολή για προληπτική εκκένωση των οικισμών Μαυράτο, Λαρδάτο, Τσουρέδο και Λαρδάλο.

Επιπλέον και οι οικισμοί Ξύλινο και Καταφύγι, εκκενώνονται προληπτικά. Οι κάτοικοι καλούνται να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Κήρυκο και τον Φάρο.

Συνολικά επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα , 2 ομαδες πεζοπόρων τμημάτων και 1 ελικόπτερο.