Διαγωνισμός για τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Σύρου

Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης η διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», προϋπολογισμού 381.088,15 €.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξειδίκευση των παρεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στο κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Σύρου, ώστε να αναβαθμιστεί τουλάχιστον στην κατηγορία Β’ με αφετηρία τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής μέσω των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Αντικείμενο επίσης της μελέτης είναι η απαιτούμενη πλήρης τεκμηρίωση και κοστολόγηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής μετά των συνοδευτικών τευχών (αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός, προμετρήσεις, κ.τ.λ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  120 νέοι αστυνομικοί σε Μύκονο και Σαντορίνη - "Οχυρώνονται" ενόψει τουριστικής περιόδου

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ημερομηνία λήψης των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2020.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης αναφέρει:

“Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης στηρίζει έμπρακτα το Νοσοκομείο της Σύρου, επιδιώκοντας τη βελτίωση και την αναβάθμιση των κτηριακών του εγκαταστάσεων, αναλαμβάνοντας ως Αναθέτουσα Αρχή και ως επιβλέπουσα υπηρεσία τη υλοποίηση του εν λόγω έργου παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών του”.