Ανάφη: “Δεν δεχόμαστε καμία εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νησί μας χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας”

Ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου Ανάφης: Δεν δεχόμαστε καμία τοποθέτηση και εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νησί μας χωρίς διαβούλευση με το δημοτικό συμβούλιο και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

Ανάφη: “Δεν δεχόμαστε καμία εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νησί μας χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας”

Με την πρόταση-ψήφισμα από δημοτικούς συμβούλους η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο Ανάφης (απόφαση 31/2020 , ΑΔΑ: ΨΧ3ΞΩΨ0-Ρ42) την μη αποδοχή τοποθέτησης και εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας χωρίς διαβούλευση με το δημοτικό συμβούλιο Ανάφης και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Πρόταση -ψήφισμα για το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Ανάφης”

Αξιότιμοι κύριοι

Η ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ και η απομάκρυνση ορυκτών μέσων για την παραγωγή ενέργειας είναι μονόδρομος για την αειφόρο ανάπτυξη της επόμενης γενιάς.

Εξάλλου με τις αποφάσεις 48/2010 και 28/2019 το δημοτικό συμβούλιο Ανάφης έχει εγκρίνει θετικά την δημιουργία αιολικών σταθμών παραγωγής στα νησιά Παχιά και Μακριά του Δήμου Ανάφης.

Σύμφωνα όμως με τον νέο νόμο 4865 /2020 oι επενδυτικές εταιρείες οι οποίες έχουν άδεια παραγωγής για αιολικά πάρκα στο νησί θα μπορούν να προχωρήσουν στην άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης χωρίς να κρίνουν τα δημοτικά συμβούλια και οι φορείς των νησιών τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιολικών σταθμών και τις πιθανές αλλοιώσεις που θα προκαλέσουν στο περιβάλλον, τον αριθμό των Α/Γ αλλά και τα οικονομικά οφέλη εκτός του νόμιμου.

Ύστερα από τα νέα δεδομένα, παρακαλώ το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει απόφαση η οποία:

– Θα καταγγέλλει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα που έχει σχέση με τα αιολικά πάρκα στο νησί μας έως ότου το δημοτικό συμβούλιο και οι πολίτες του νησιού της Ανάφης να έχουν ενημέρωση από εκπροσώπους των εταιρειών με άδεια παραγωγής αιολικών πάρκων στην Ανάφη.

– Το κάλεσμα επιστημόνων και φορέων που ειδικεύονται στις σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ και στα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επιφέρουν στο νησί μας.

– Την ύπαρξη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου όπου θα παίρνει θέση για τον μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί μας, με τις άδειες παραγωγής που έχουν είδη εγκριθεί από την ΡΑΕ, την ύπαρξη επιπλέον αδειών και το ενδεχόμενο ο δήμος μας να δημιουργήσει μια ενεργειακή κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 179 ν. 455/2018

Πατηνιώτης Ιωάννης ,δημοτικός σύμβουλος

Χάλαρης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος

Αλεξόπουλος Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος

Κολυδάς Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Ημερίδα: Ανεμογεννήτριες στην Τήνο - Ποιους πραγματικά ωφελούν;