Σημαντική διάκριση για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ κατετάγη 2ο, μεταξύ των 21 Νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, στο πλαίσιο του αντιγριπικού εμβολιασμού 2019-2020.
Ο μέσος όρος εμβολιαστικής κάλυψης στα Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ ήταν 20,9% (πανελλαδικά 39,30%) και αυτή του Νοσοκομείου Σύρου ανήλθε στο 64,84%.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη μεγάλη ενεργοποίηση του Εμβολιαστικού Κέντρου Νοσοκομείου Σύρου και των Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι το στελεχώνουν.
Ο στόχος για την περίοδο 2020-2021 είναι η αύξηση της κάλυψης σε μεγαλύτερα ποσοστά του υγειονομικού-γενικού πληθυσμού της Σύρου.
loading...