Ο Όμιλος So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα, ζητά καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Σύρου.

Προσόντα:

  • Απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας
  • Κάτοχοι proficiency με προϋπηρεσία
  • Άδεια διδασκαλίας
  • Μεταδοτικότητα
  • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες

Παροχές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: [email protected]

 

 

 

 

loading...