Μητρόπολη Σύρου

Από την Ιερά Μητρόπολη γνωστοποιείται ότι από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους- εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 36.500 άτομα σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα κριτήρια επιλογής, μέσω ΑΣΕΠ των ωφελουμένων, η μοριοδότησή τους και η ανάρτηση των σχετικών πινάκων περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 37195/29.06.2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6)

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι θέσεις που αφορούν στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, οι οποίες της παραχωρήθηκαν κατόπιν σχετικής προτάσεως της Ιεράς Συνόδου, ανέρχονται σε επτά (7) και κατανέμονται ως εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

loading...