Σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία «Marketing Greece A.E.» προχώρησε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, μετά από σχετική απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου.

Η σύμβαση αφορά την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών αποκλειστικά για το καλοκαίρι του 2020 με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων

Σύμφωνα με την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου, η Marketing Greece Α.Ε. υλοποιεί δράσεις για την ανάδειξη του brand των τουριστικών προορισμών ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό και αξιοποιώντας τα πιο εξελιγμένα εργαλεία στο digital marketing, αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της τουριστικής επικοινωνίας με πρόσβαση σε στοιχεία, έρευνες και μελέτες του INSETE, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί καμπάνιες εκφράζοντας τα πολλαπλά κοινά του τουριστικού τομέα στις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές του τουρισμού.

Για την περίπτωση της Σύρου, η Marketing Greece εκπόνησε σχέδιο καμπάνιας και προβολής για το καλοκαίρι του 2020.

loading...