Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των όρων και καθορισμός των μισθωμάτων για τις παραλίες της Σύρου, ενόψει του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί για την εκμίσθωση τμημάτων του αιγιαλού.

Πρόκειται για τμήματα των παραλιών (Γαλησσάς, Αγκαθωπές, Κόμητο, Αχλάδι) τα οποία δεν παραχωρούνται σε όμορες επιχειρήσεις, αλλά διεξάγονται πλειοδοτικές δημοπρασίες, μέσω των οποίων προκύπτουν οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται συγκεκριμένη έκταση του αιγιαλού.

Οι όροι και τα μισθώματα των δημοπρασιών καταρτίστηκαν μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Προσεχώς θα ανακοινωθεί η ημερομηνία των δημοπρασιών. Φέτος, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα συναφθούν νέες τριετείς συμβάσεις με διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Ήδη παρουσιάζεται ζωηρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες της Σύρου και όχι μόνο, με σκοπό να λάβουν μέρος στη δημοπρασία και να διεκδικήσουν τμήματα των παραλιών, η οποία θα παραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. 

Στην επικείμενη δημοπρασία, ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζονται οι παρακάτω τιμές:

Α. για το Νότιο τμήμα της παραλίας Γαλησσά ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), ήτοι 500 τ.μ. χ 18,00€

Β. για το Κεντρικό τμήμα της παραλίας Γαλησσά ορίζεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €), ήτοι 450τ.μ. χ18,00€ για τις ομπρελοξαπλώστρες και 2.000,00€ + (50 τ.μ. χ18,00€) για το τμήμα των θαλάσσιων σπορ

Γ. για το τμήμα 115 τ.μ. στο βόρειο τμήμα της παραλίας Γαλησσά ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (4070,00€) ήτοι 100τ.μ. χ18,00€ για τις ομπρελοξαπλώστρες και 2.000,00€ + (15 τ.μ. χ18,00€) για το τμήμα των θαλάσσιων σπορ

Δ. για το τμήμα της παραλίας Κόμητο , επιφάνειας 15 τ.μ. (τοποθέτηση καντίνας) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (2.255,00€), ήτοι 2000,00€ + (15 τ.μ. χ 17,00€)

Ε. για το τμήμα της παραλίας Κόμητο , επιφάνειας 30 τ.μ. (θαλάσσια μέσα αναψυχής) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (2.510,00€), ήτοι 2000,00€ + (30τ.μ. χ 17,00€)

Στ. για τμήμα  της παραλίας Κόμητο , επιφάνειας 50 τ.μ. ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€), ήτοι 50 τ.μ. χ17,00€

Ζ. για το τμήμα της παραλίας Αγκαθωπών, επιφάνειας 250 τ.μ., ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), ήτοι 250 τ.μ. χ 18,00€

Η. για το τμήμα της παραλίας Αχλάδι, επιφάνειας 50 τ.μ. , ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€), ήτοι 50 τ.μ. χ 17,00€

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

loading...