Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ     Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ      Σ Υ Ρ Ο Υ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Θα θεωρηθεί δε σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών. (άρθρο 7, παραγρ. 7 του καταστατικού του Συλλόγου)

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Έγκριση απολογισμού  έτους 2019 και προϋπολογισμού έτους 2020.
  • Επιβολή εφ άπαξ έκτακτης εισφοράς
  • Πεπραγμένα Δ.Σ.
  • Διάφορα θέματα 

 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          

 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                               ΡΟΔΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

loading...