Σταμάτησαν προσωρινά οι εργασίες επισκευής του ανοιχτού γυμναστηρίου στα Πευκάκια Ερμούπολης έπειτα από απαίτηση της αρχαιολογίας, προκειμένου να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα.

Το σημαντικό έργο ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες, υπό την επίβλεψη αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, διαδικασία η οποία ακολουθείται σε πολλά δημόσια έργα.

Άλλωστε, στην εξωτερική πλευρά του γυμναστηρίου των Πευκακίων υπάρχει τμήμα του τοίχους της αρχαίας Σύρου.

Για τη συνέχιση των εργασιών, η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ζητήσει τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ώστε να προστατευθούν οι υπάρχουσες αρχαιότητες, αλλά και να διασωθούν τυχόν ευρήματά τα οποία θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.

Αναμένεται να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ώστε να καθορισθεί το νέο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών.

loading...