Τo Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ® Σύρου λόγω αυξημένων αναγκών, ζητά καθηγητές φυσικής για διδασκαλία.

Προσόντα:

  • Μεταδοτικότητα
  • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: [email protected]

loading...