Πέφτει η αυλαία για τον ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Σύρου ο οποίος από δω και στο εξής δε θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 9685/2020 καταργούνται οι ΦΟΔΣΑ των νησιωτικών Δήμων και δημιουργείται Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.. Ο συγκεκριμένος φορέας θα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και με επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και των Δήμων Δωδεκανήσων και Κυκλάδων.

Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του νέου Φορέα πρόκειται να γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Ρόδο, στην οποία θα ορισθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, θα ψηφισθεί το καταστατικό της και θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΦΟΔΣΑ Σύρου, ήταν από τους ελάχιστους αυτόνομους φορείς που λειτουργούσαν στις Κυκλάδες. Ιδρύθηκε το 2011 και έως σήμερα είχε ως αρμοδιότητα την αποκομιδή και μεταφορά παντός τύπου ανακυκλώσιμων υλικών, τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Σύρου και τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Πρόεδροι του ΦΟΔΣΑ Σύρου διετέλεσαν οι Στέφανος Βακόνδιος (περίοδος 2011-2014), Μάρκος Πρίντεζης (2014-2019), Γιάννης Βρούτσης (2019-2020). Ο τελευταίος θα είναι και εκπρόσωπος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση του περιφερειακού Φορέα Νοτίου Αιγαίου.

loading...