Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους δημότες Σύρου, Κέας, Κύθνου, Σερίφου ότι, σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α’/13-04-2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»:

α) Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

β) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Περαιτέρω, σε αναμονή κυβερνητικών οδηγιών, εξετάζουμε όλες τις πρόσφορες λύσεις ώστε ο πληττόμενος κλάδος της εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφέ) να στηριχθεί με την ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων, σε όλους τους χώρους ευθύνης μας, χωρίς αύξηση τελών/ανταλλαγμάτων ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

 

 

loading...