Στην ανάθεση του έργου “Επισκευή ανωδομής, ενίσχυση θωράκισης υφιστάμενης προβλήτας και επισκευή υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης της παραλιακής οδού στην χερσαία ζώνη του Μέγα Γιαλού”, προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και των σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών το έργο ανατέθηκε σε τοπική εργολήπτρια εταιρία.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 22.300 ευρώ και κρίνεται αναγκαίο ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές υποδομές της περιοχής.

loading...