Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας  “Ο Λόγος των Κυκλάδων” την Πέμπτη 14-5-20 με τίτλο “Γνωμοδότησε αρνητικά στην αποδοχή της δωρεάς μηχανήματος ανίχνευσης του κορωνοϊού απο το Νεώριο”, το οποίο βρίθει ανακριβειών, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα κάτωθι:

Έκπληξη μας προκαλεί η περιγραφή εκ μέρους της εφημερίδας, μέρους συνεδρίασης  και απόψεων  των μελών γνωμοδοτικού οργάνου και συγκεκριμένα του  επιστημονικού συμβουλίου του Νοσοκομείου, όταν δεν έχουν ακόμα εκδοθεί καν τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Θεωρούμε δε απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και άστοχη, την στοχοποίηση μελών του συλλόγου μας, τους οποίους το δημοσίευμα μέμφεται για την ψήφο τους, χωρίς φυσικά να ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις απόψεις τους, περιμένοντας την ανάρτηση της τελική απόφασης του ΔΣ του Νοσοκομείου. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι ίδιοι, ως δημόσιοι λειτουργοί, δεν μπορούν να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους καθότι αυτό θα αποτελούσε πειθαρχικό παράπτωμα.

Για την σωστή ενημέρωση των πολιτών αναφέρουμε τα εξής:

-Με το επίμαχο μηχάνημα δεν  ανιχνεύεται ο κορωνοϊός όπως επαλειμμένα αναφέρεται στο δημοσίευμα, αλλά τα αντισώματα σε αυτόν. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας καλούμε να ανατρέξετε στο δελτίο τύπου του Ινστιτούτου Παστέρ με τίτλο “COVID-19: 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τεστ από το Παστέρ” (https://gr.euronews.com/2020/04/08/covid19-erotiseis-kai-apantiseis-apo-paster). Για το εάν είναι σκόπιμο να προμηθευτεί το Νοσοκομείο ένα τέτοιο μηχάνημα περιμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε από το αρμόδιο επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Νοσοκομείου, δηλαδή το Επιστημονικό Συμβούλιο, του οποίου την απόφαση και σκεπτικό της ακόμη δεν γνωρίζουμε.

-Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 6 του Νόμου 2955/2001) τα νοσοκομεία, απαγορεύεται να αποδέχονται δωρεές με αντικείμενο την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, που επιδέχονται αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά συγκεκριμένης μόνο εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Εξαίρεση συγχωρείται μόνο όταν η δωρεά περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα υλικά και αντιδραστήρια, καθώς και το κόστος συντήρησης, για όλο το χρονικό διάστημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα και όχι μόνο αναλώσιμα για μερικά μονάχα τεστ. Άλλωστε τα Δημόσια Νοσοκομεία στους σχετικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσουν για την διενέργεια εξετάσεων, τις περισσότερες φορές δεν αγοράζουν τα μηχανήματα άλλα τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα ενώ ο εξοπλισμός παραχωρείται από την ανάδοχο εταιρεία δωρεάν για το διάστημα της σύμβασης. Εννοείται ότι η συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος είναι υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας.

– Η δωρεά γίνεται, σύμφωνα με το έγγραφο του δωρητή «με την προϋπόθεση την να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Νοσοκομείου όσο και τις ανάγκες του ναυπηγείου και των επισκεπτών – πληρωμάτων, εφόσον κριθεί ότι υπάρχει κάποιο ύποπτο περιστατικό κορωνοϊού». Οφείλουμε να πούμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πως ακριβώς ερμηνεύεται η παραπάνω  προϋπόθεση αλλά σαφώς θεωρούμε αδιανόητη  την διαφορετική μεταχείριση του προσωπικού και των συνεργατών/πελατών των Δωρητών έναντι των υπόλοιπων πολιτών. Με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε ότι  πάγια θέση του συλλόγου μας αποτελεί η δωρεάν εξέταση ανίχνευσης του κορωνοϊού για όλους.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη από μέρους του Αποφασίζοντος Οργάνου της Διοίκησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου η διερεύνηση της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης προμήθειας, την νομιμότητας της συγκεκριμένης δωρεάς και τέλος το αν είναι  οικονομικά συμφέρουσα έναντι της προμήθειας αντίστοιχων εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

-Επιπλέον  οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η κα Σταυρούλα Καρδίτση (προϊσταμένη του παραϊατρικού τομέα) ουδέποτε παρέστη στην διαδικασία ενημέρωσης που έγινε τον Απρίλιο από τους υπευθύνους του Νεωρίου όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας εξηγούμε ότι ο Σύλλογός μας θεωρεί εξόχως  σημαντική την πλήρη ενημέρωση των πολιτών και φυσικά τιμά την ελευθερία του τύπου. Όμως “προκαλεί εύλογα ερωτηματικά” (δανειζόμαστε την φράση από την ίδια καλή εφημερίδα) η σκοπιμότητα δημοσίευσης μέρους  του σκεπτικού επιστημονικού οργάνου, και μάλιστα της μειοψηφίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ σαφώς μέμφονται / στοχοποιούνται ονομαστικά  τα μέλη του συμβουλίου που, κατά το δημοσίευμα πλειοψήφησαν, για τον μόνο λόγο ότι εξέφρασαν την επιστημονική τους άποψη. Επιπρόσθετα δε, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η εμμονή του δημοσιεύματος να τοποθετεί εντελώς ανακριβώς  μέλος του συμβουλίου και μάλιστα επώνυμα, σε τόπο και παρουσίαση όπου διαπιστωμένα ΔΕΝ παρέστη.

Τέλος αναμένουμε από  την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ως οφείλει,  να κινήσει τις σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες και να διερευνήσει άμεσα τους υπαίτιους της  διαρροής πληροφοριών σχετικά με μια μη δημόσια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου (επιστημονικού συμβουλίου) του Νοσοκομείου.

Για  το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αικατερίνη Καλογεράκη Άννα Καμπάνη
loading...