Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, Μιχάλης Ζουλουφός, ανακοινώνει την ένταξη του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού, στην Πράξη ‘Παροχή υπηρεσιών υγείας χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην περιοχή της Μεσογείου (Low-carbon healthcare in the Mediterranean region)’, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι πρωτοβουλίες για την επιβράδυνση της κλιματικής κρίσης αφορούν και τα δημόσια νοσοκομεία. Πέντε δημόσια νοσοκομεία από χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) δεσμεύονται στην προσπάθεια για ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας τους, στην ανάπτυξη πολιτικών βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στις δομές τους και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία για την τοπική ανάπτυξη τους.

Η συμμετοχή στην Πράξη είναι δωρεάν για το Νοσοκομείο Σύρου. Η χρονική διάρκεια της Πράξης είναι 27 μήνες, ως 31.12.2021.

Τέλος, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου αποτελεί το μοναδικό νοσηλευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα το οποίο έχει ενταχθεί σε Πράξη χρηματοδοτούμενη από το EUKI.

https://noharm-europe.org/issues/europe/low-carbon-healthcare-mediterranean-region

loading...