Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων: “Αναγκαία η εξ’ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασία”

Θέμα: «Αναγκαία στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού η μεγαλύτερη αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνεται από την έκτακτη Νομοθέτηση στους ασκούντες την σχετική αρμοδιότητα ως Διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή εξ’ αποστάσεως και την εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού»

Μετά και την εμφάνιση του ιού, σε συγγενή Α Βαθμού εργαζομένου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Σύρο, στον ίδιο και στην οικογένεια του οποίου ευχόμαστε να ξεπεράσουν αίσια και γρήγορα αυτήν την περιπέτεια, διαπιστώθηκε ακόμη περισσότερο η ανάγκη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της Εργασίας εξ ‘ αποστάσεως, η οποία με την υπ’ αριθμ.34420/2486/17-03-2020 απόφαση που επισυνάπτεται, έχει περιοριστεί μόνο στην περίπτωση πλήρης αναστολής Λειτουργίας Υπηρεσιών όπως και η ανάγκη εφαρμογή της εκ
περιτροπής απασχόλησης όσο το δυνατόν περισσότερο, κατά την διάρκεια της κρίσης αυτής και σε όσες Διευθύνσεις της Περιφέρειας είναι αυτό εφικτό.

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές και σε κτίρια με πληθώρα Υπηρεσιών, όπως αυτά της Σύρου , η παρουσία πολλών υπαλλήλων στον ίδιο χώρο , σε απευκταία περίπτωση κρούσματος κορωνοϊού, μπορεί να επιφέρει κυριολεκτικά πολύ άσχημα αποτελέσματα, με ότι αυτό συνεπάγεται λόγω πιθανότητας μεγαλύτερης διασποράς στην κοινότητα (πέραν της αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών ).

Σας ενημερώνουμε ότι για προληπτικούς λόγους αντιμετώπισής διασποράς του κορωνοϊού πολλοί φορείς του Δημοσίου έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε αξιοποίηση της εργασίας εξ’ αποστάσεως , σε συνδυασμό και με την εκ περιτροπής εργασία.

Αυτό άλλωστε είναι και από τα προτεινόμενα μέτρα που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000-16/3/2020 «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναιού», καθώς και στην μεταγενέστερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 /20-03-2020 «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Επίσης, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν υπάλληλοι και να προσφέρουν παραγωγικά εξ’ αποστάσεως εργασία αναγκάζονται πιθανότατα κάποιοι να παίρνουν κανονική άδεια ( αντί να αξιοποιούνται με την εξ αποστάσεως εργασία κάνοντας χρήση της παραπάνω νομοθεσίας για τον περιορισμό της διασποράς) αφού είτε οι ίδιοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ( επειδή δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα από τους ασκούντες Διοίκηση Διευθυντές ( για την εκ περιτροπής εργασία) και λόγω της υπάρχουσας απόφασης Περιφερειάρχη (που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εργασία μόνο στην πλήρη αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών ) .

Για τους παραπάνω λόγους σας Καλούμε σαν Διοίκηση της Περιφέρειας,

Α) Να προχωρήσετε στις διαδικασίες , για την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας σε όλες τις Υπηρεσίες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επαναλαμβάνουμε ότι η υπ’ αριθμ. 34420/2486 /17-03-2020 απόφασης σας δρα περιοριστικά για την επίτευξη αυτού του τρόπου εργασίας , αφού την επιτρέπει μόνο στην περίπτωση πλήρης αναστολής Λειτουργίας Υπηρεσιών.

Η τροποποίηση κατά την γνώμη μας θα πρέπει να δίνει την Δυνατότητα στον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης (όπως γίνεται και για την εκ περιτροπής εργασία με την απόφασή σας), που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις τρέχουσες ανάγκες της Διεύθυνσης που διοικεί και μπορεί και εκτιμά την τρέχουσα κατάσταση δυναμικά, να αναθέτει εκείνος , στους υπαλλήλους που κρίνει και την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους , ώστε αφενός να λειτουργεί σωστά η Διεύθυνσή του και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και η Δημόσια Υγεία και η υγεία όλων των συναδέλφων και των οικείων τους .

Β) Να εφαρμοστεί στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναϊού η εκ περιτροπής εργασία , ακόμη περισσότερο σε όλες τις Διευθύνσεις όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Γ) Για την επίτευξη των παραπάνω, παρακαλούμε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία , για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, όπως ορίζει η νομοθεσία κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνουμε να καταγράψει η κάθε Διεύθυνση τις ανάγκες της , σε συνεργασία με την Αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διαφάνειας και Διακυβέρνησης.

Παρακαλούμε για την ένταση των εργασιών καθαριότητας και απολύμανσης (ιδιαίτερα των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων ) ,των κτιρίων μας , εν ανάγκη με τροποποίηση των υπάρχοντών συμβάσεων καθαριότητας , ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες καθαριότητας και υγιεινής που καμία σχέση δεν έχουν με την προηγούμενη κατάσταση και οι οποίες εργασίες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

Αυτό βέβαια πρέπει να ισχύσει για όλα τα συνεργεία καθαρισμού στα κτίρια των Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων και μη σε όλα τα νησιά όπου υπάρχουν υπηρεσίες μας. Για άλλη μια φορά, τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Βασική υποχρέωση σας ως Διοικούντες την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η λήψη των μέτρων που απαιτούνται , ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι πολίτες , που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.

Επειδή έχουμε υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες και σωστά έχουν ενταχθεί στις «αναγκαίες και κρίσιμες» για τις εξελίξεις, θα πρέπει να χορηγηθούν επιτέλους άμεσα όλα τα μέσα προστασίας για να εκτελέσουμε τις σχετικές αρμοδιότητες (Γιατί όχι και να χορηγούνται Μ.Α.Π π.χ μάσκες-γάντια για την δική τους προστασία σε όσους πολίτες εισέρχονται στις υπηρεσίες .Άλλωστε υπάρχουν τέτοια παραδείγματα σε άλλες υπηρεσίες) .

Σας καλούμε να προχωρήσετε όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία αλλά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα με πρόσληψη, σε σύμβαση εργασίας έστω (μέχρι να προσληφθεί κάποιος), με Ιατρό Εργασίας/Ελεγκτή Εργασίας ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα (και όχι απλά ενδεικτικά μέτρα ) πρόληψης της διάδοσης της νόσου , στους χώρους εργασίας και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν ιδίως στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, μέσα από την ενημέρωσή τους και τη διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων για το σκοπό αυτό.

loading...