Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε την επιχορήγηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (161.200,00 €), για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα».

Η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται επιτακτική προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτούμενες ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου για το νησί της Σχοινούσας.

loading...