Αγαπητοί μου συμπολίτες,

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση παγκόσμιας κλίμακας που απορρέει από τη διάδοση του κορωνοϊού. Η στάση του καθενός από εμάς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε αυτή τη μάχη. Η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες του κράτους, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, μπορεί να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, σας προτρέπω για την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες του Δήμου να προτιμάτε το διαδίκτυο από τη φυσική σας παρουσία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την υγεία μας, των δικών μας ανθρώπων και ειδικότερα των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων.

Η επόμενη περίοδος θα αποτελέσει μια δοκιμασία για όλους μας και οφείλουμε να βγούμε από αυτή όρθιοι και ενωμένοι.

Με ψυχραιμία, σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, το συγχρωτισμό και τηρώντας τους κανόνες ατομικής υγιεινής θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία.

Σας έχω εμπιστοσύνη και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτω αναλυτικό πίνακα με την εναλλακτική δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από το Δήμο μας ανά Τμήμα.

 • Γραφείο Δημάρχου

 Αναβάλλονται τα προγραμματισμένα ραντεβού της «Ημέρας του Δημότη».

Η επικοινωνία των πολιτών με το Γραφείο Δημάρχου θα πραγματοποιείται

στα τηλέφωνα: 22813-61002, 22813-61010, 22813 – 61070  

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 07.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού. Κλείσιμο ραντεβού στα τηλ. 2281361300 και 2281361308, fax στον αριθμό 22810.79644 και στο email: [email protected].

 • Διοικητικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης θα εξυπηρετεί:

Γραφείο Πρωτοκόλλου:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: g.loudaros@syros-ermoupolis.gr,      τηλεφώνου:22813-61086,22813-61001 και fax:22810-88232.

Γραφείο Δημοτολογίου:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected], τηλεφώνου:22813-61029 και fax:22810-80995.

Ληξιαρχείο Ερμούπολης:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: r.kostara@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61021 και fax:22810-80995.

Ληξιαρχείο Άνω Σύρου:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: f.skourtis@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61029 και fax:22810-80995.

Ληξιαρχείο Ποσειδωνίας:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: p.roussos@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61418 και fax:22810-42225.

Εναλλακτικά, όπου καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως με τους αναφερόμενους τρόπους, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.  

 • Οικονομική Υπηρεσία  

Η εξυπηρέτηση των δημοτών να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και να αποφεύγεται η φυσική παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό.

Αναλυτικότερα για τα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας θα ισχύουν τα εξής:

 1. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων  

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ Τ.Μ. :

 • Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δήμου για αναζήτηση της σχετικής αίτησης και για πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361038, 2281361044 & 2281361017.

Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων για διόρθωση αδήλωτων τ.μ. χωρίς πρόστιμα και αναδρομική είσπραξη οφειλών έχει παραταθεί μέχρι τις 30.06.2020.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται με e-mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

στις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας και σχετικό e-mail για την παραλαβή τους.

Για πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361038, 2281361044 & 2281361017.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ. ΚΛΠ.

Οι δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά να αποστέλλονται με e-mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

[email protected]

[email protected]

και υποχρεωτικά να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.

Για τη μαζική υποβολή δηλώσεων από Λογιστικά Γραφεία, παρακαλούμε να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361034 και 2281361017, για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής και πληρωμής τους.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Παραλαβή της σχετικής αίτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου α. από τη διαδρομή «Δημότης» και β. από ειδικό χώρο, έξω από το γραφείο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Πόρων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361017 και 2281361019. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, σχετικά με την απόδοση τελών και λοιπών εσόδων του Δήμου, παρακαλούμε όπως οι πολίτες επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2281361017, 2281361019, 2281361018, 2281361034, 2281361038, 2281361044.

 1. Τμήμα Προμηθειών

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών – προμηθευτών:

 • η αποστολή των παραστατικών που εκδίδονται ψηφιακά, να γίνεται από τους προμηθευτές με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • Οι προσφορές να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

στο e-mail: [email protected]

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, τηλέφωνα επικοινωνίας : 2281361008, 2281361009.  

 1. Τμήμα Ταμείου

Η εξόφληση των οφειλών να γίνεται μέσω του λογαριασμού του Δήμου  που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, με αριθμό λογαριασμού GR58 0172 7100 0057 1005 3925 915, αναγράφοντας απαραίτητα το Όνομα και το ΑΦΜ του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2281361024, 2281361025.  

 1. Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2281361006.

 • Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας 

Προκειμένου να αιτηθούν οποιαδήποτε παροχή μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας/Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, δηλαδή ενδεικτικώς: αιτήσεις ένταξης ή ανανέωσης του δικαιώματος για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης Τέκνου, Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων, για τη λήψη Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας, έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Επισιτιστικής Αρωγής ευπαθών ομάδων κ.λπ., οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικώς με την υπηρεσία μας, ώστε να καθορίζουν ραντεβού στο τηλέφωνο 22810 – 81001

 • Πολεοδομία – Τεχνική Υπηρεσία 

Η επικοινωνία με την Πολεοδομία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου 2281362507 και
μέσω e-mail : [email protected]

Η επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου
2281362514 και μέσω e-mail : [email protected] 

 • Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία  

Η παροχή πληροφοριών, η κατάθεση αιτήσεων καθώς και η διεκπεραίωση
συναλλαγών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης:

Σιγάλα Πλουμή: τηλ. 2281360924 / e-mail: [email protected]
Ταρζέντα Ελένη: τηλ. 2281360925 / e-mail [email protected] 

 • Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής

Η επικοινωνία με το κοινό τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τηλέφωνο, FAX και e-mail στα κάτωθι:

τηλέφωνα: 2281361085 & 2281360931

Fax: 2281079475

e-mail:

[email protected]

[email protected]

 

 

 

loading...