Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Ήδη από την παρακάτω λίστα, υλοποιούνται τα δύο (2) πρώτα προγράμματα και μπορούν να δημιουργηθούν και επιπλέον τρία (3) τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

2

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

3

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

4

Φωτογραφία

25

5

Οικιακή παραγωγή οίνου, ποτών και ηδύποτων

30

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Οι αιτήσεις συνεχίζονται για όλα τα προγράμματα.

Τηλ. : 22810-81001

Υπεύθυνες υπάλληλοι: Ελισάβετ Φρέρη, Σοφία Λαγουδάκη

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/νου Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9 – Σύρος 84100

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

loading...