Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην κατανομή ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020.

Πρόκειται για ορεινούς Δήμου και για Δήμους  νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

Στις Κυκλάδες, επιδοτούνται οι παρακάτω Δήμοι με τα ακόλουθα ποσά:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ: 234.600 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ: 222.200 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 229.000 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ: 235.600 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ: 238.600 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 226.800 ευρώ

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΝΟΥ: 230.800 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ: 230.300 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ: 222.000 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ: 239.100 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ: 225.900 ευρώ

Τα ανωτέρω ποσά, διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

loading...