Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

Η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

0

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», τα οποία εξελέγησαν κατά την Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2020, και συγκροτήθηκαν σε σώμα:

Πρόεδρος : Φραγκούλη Μαρουσώ

Αντιπρόεδρος : Τσιγώνια Ζαμπία

Γενικός Γραμματέας : Μαούνης Χριστόδουλος

Ειδικός Γραμματέας : Κοντός Ραφαήλ

Ταμίας : Μαούνη Φλώρα

Μέλη : Ντουμανίδου Ευανθία, Καπαρού Ιφιγένεια

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αλιπράντης Στυλιανός

Μέλη: Φλώκος Ξενοφών, Περιπάνου Ειρήνη