Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 συνεδρίασαν τα νέα εκλεγέντα µέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού γραφείου ως εξής:

• Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ο ΨΑΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
• Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο η ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
• Γραµµατεάς ΔΗΜ.Τ.Ο ο ΨΑΡΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ως µέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ως μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

loading...