Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο δήμος Πάρου. Συγκεκριμένα ζητούνται τρεις βρεφονηπιοκόμοι (ΔΕ και ΤΕ) και ένας μάγειρας. 

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 

loading...