Τεχνική εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών ζητά προσωπικό

0

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Τεχνική εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών με έδρα τη Σύρο,  ζητεί ηλεκτρολόγο και  βοηθό ηλεκτρολόγου, απόφοιτους τεχνικής σχολής για την στελέχωση του τεχνικού τμήματος.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]  και πληροφορίες στο τηλ 6944295624

Απαιτήσεις υποψηφίων ηλεκτρολόγων

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
 • Σχετική εμπειρία σε κτιριακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον 5 ετών
 • Εμπειρία σε βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Καλή γνώση ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Ικανότητα άριστης συνεργασίας με την ομάδα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Απαιτήσεις υποψηφίων βοηθών ηλεκτρολόγων

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Σχετική εμπειρία σε γενικές οικοδομικές εργασίες
 • Ικανότητα άριστης συνεργασίας με την ομάδα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρεται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πλήρης Ασφάλιση
 • Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων