«Πολιτιστική Αποκέντρωση»: Μία πρωτοβουλία για την υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια

Μία πρωτοβουλία της Εταιρείας Θεάτρου «Ο Θίασος» για τη διεκδίκηση λήψης αποφάσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια

0

«Πολιτιστική Αποκέντρωση»: Μία πρωτοβουλία για την υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια

Η «Πολιτιστική Αποκέντρωση» είναι μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Θεάτρου «Ο Θίασος». Ξεκίνησε, επίσημα, στις 23 Μαΐου 2018, όταν αποστείλαμε επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λυδία Κονιόρδου (Αριθμός Πρωτοκόλλου Γραφείου Υπουργού: 5398/23-5-18) με θέμα την Υλοποίηση Δράσεων για την Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το γεγονός ότι, παρά την οικονομική κρίση, εξακολουθούν να λειτουργούν 14 Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σε 10 περιφέρειες της χώρας αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού στο επαγγελματικό θέατρο. Τα θέατρα αυτά παρουσιάζουν επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις ποιότητας.

Στα 35 χρόνια λειτουργίας τους, όμως, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δύο δεδομένα:

α. η έλλειψη ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι δεν μπορεί να υποχρεωθεί ένας δήμος ή μία περιφέρεια να συμβάλουν οικονομικά σε ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. καθιστά τα 13 από τα 14 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας, θέατρα που χρηματοδοτούνται από έναν μόνο δήμο και παρουσιάζουν παραστάσεις μόνο στην πόλη όπου εδρεύει ο δήμος αυτός.

β. εφόσον τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ο καλλιτεχνικός διευθυντής τους επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης που αποτελείται από ανθρώπους που δεν έχουν σπουδές και επαγγελματική εμπειρία πάνω στο θέατρο.

Η λύση που προτείνεται από την Εταιρεία Θεάτρου «Ο Θίασος» είναι η σταδιακή δημιουργία 11 Κρατικών Θεάτρων – ένα σε κάθε μία από όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας – με ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού 800.000 ευρώ για το καθένα.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Προτείνουμε το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) να αναλάβουν πρωτοβουλία ενημέρωσης των δήμων για τις προοπτικές και τα οφέλη:

  1. δημιουργίας ενός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου και ενός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Νοτίου Αιγαίου στις εν λόγω περιφέρειες και
  2. μετατροπής των 13 από τα 14 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., που λειτουργούν σήμερα, σε διαδημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α., όπως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης ώστε να υποστηρίζονται οικονομικά από περισσότερους του ενός δήμους και να έχουν συστηματική παρουσία, τουλάχιστον, σε όλες τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειάς τους.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Ο θεσμός των Επιχορηγήσεων Θιάσων Ελεύθερου Θεάτρου συστηματοποιήθηκε το 1983. Τον Οκτώβριο του 2017, έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 2534 «Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων». Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών και των σωματείων θεάτρου και χορού της χώρας μας δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Κατά συνέπεια, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο θεσμός των επιχορηγήσεων, οι παραστάσεις που χρηματοδοτούνται παρουσιάζονται, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας.

Προτείνουμε να δημοσιεύονται κάθε χρόνο τρεις προκηρύξεις για το θέατρο και τρεις για το χορό για να δοθούν κίνητρα ώστε:

  1. να υποστηριχθεί η λειτουργία των φορέων που ήδη εδρεύουν και λειτουργούν στις υπόλοιπες έντεκα περιφέρειες της χώρας πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και να δημιουργηθούν νέοι φορείς που θα εδρεύουν και θα λειτουργούν σε αυτές τις έντεκα περιφέρειες και
  2. οι φορείς που εδρεύουν και λειτουργούν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να πραγματοποιούν περιοδείες στις υπόλοιπες έντεκα περιφέρειες.

Δ. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Το Εθνικό Θέατρο δεν έχει καμία παρουσία εκτός Αθηνών καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από το 2010 έχει παρουσιάσει επτά παραγωγές μόνο σε πόλεις των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Για να υπάρχει συστηματική παρουσία των δύο κρατικών θεάτρων σε όλη τη χώρα, προτείνουμε καθένα από αυτά να αναλάβει την κάλυψη μίας γεωγραφικής περιοχής και συγκεκριμένα:

Εθνικό Θέατρο

Περιφέρειες: 1. Δυτικής Ελλάδας, 2. Πελοποννήσου, 3. Στερεάς Ελλάδας,

  1. Θεσσαλίας, 5. Νοτίου Αιγαίου και 6. Κρήτης

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Περιφέρειες: 1. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 2. Κεντρικής Μακεδονίας,

  1. Δυτικής Μακεδονίας, 4. Ηπείρου, 5. Βορείου Αιγαίου και 6. Ιονίου

Κάθε χρόνο, καθένα από τα δύο μεγάλα κρατικά θέατρα της χώρας προτείνουμε να παρουσιάζει τουλάχιστον μία παραγωγή σε όλες τις πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων δύο περιφερειών της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει.

Τον επόμενο χρόνο, να παρουσιάζει τουλάχιστον μία παραγωγή σε όλες τις πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων των επόμενων δύο περιφερειών της γεωγραφικής περιοχής του κ.ο.κ.

Εάν έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί κάθε χρόνο να παρουσιάζει τουλάχιστον μία παραγωγή σε όλες τις πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων τριών περιφερειών της γεωγραφικής περιοχής του.

Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

Προτείνουμε την έναρξη διαλόγου του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την προαγωγή της θεατρικής τέχνης και της τέχνης του χορού και η έδρα τους βρίσκεται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Επίσης, προτείνουμε στον διάλογο αυτόν να συμπεριληφθεί και πρόταση απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων που παρουσιάζονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης από το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Σωματεία.

σε αυτό το κανάλι στο Youtube πολλοί ακόμη αξιόλογοι καλλιτέχνες υποστηρίζουν την πρωτοβουλία:
loading...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here