Μελέτη για την σύνδεση υδρομέτρων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Φοίνικα και Ποσειδωνίας

0

Στην έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου “Σύνδεση υδρομέτρων στο νέο δίκτυο διανομής Ποσειδωνίας Φοίνικα” προχώρησε με ομόφωνα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Η συγκεκριμένη μελέτη, θα εκπονηθεί λόγω της ανάγκης σύνδεσης (μεταφοράς) των υδρομέτρων από το παλιό στο νέο (κατασκευάζεται αυτή την περίοδο) δίκτυο ύδρευσης Ποσειδωνίας και Φοίνικα, για την ανακαίνιση ή και την αντικατάσταση των φρεατίων των υδρομέτρων με σωλήνες.

loading...