ανέλκυση, ναυάγιο, Sea Diamond, λιμάνι, Σαντορίνη

“Κινήστε άμεσα τις διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond”

Μετά από δίωρη συνεδρίαση, την ενημέρωση από τον Δήμαρχο Θήρας Αντώνη Σιγάλα για την επαφή του με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, και τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων, της Συντονιστικής Επιτροπής και όλων των ενδιαφερομένων, το σημερινό ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα στο κατωτέρω ψήφισμα, που προτάθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΘΕΜΑ: “ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ SEA DIAMOND”
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας, στη σημερινή του συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στην υπόθεση του ναυαγίου του Κ/Ζ SEA DIAMOND, αποφάσισε τα εξής:

Με δεδομένο ότι:

Α) η αντιμετώπιση του ναυαγίου του Κ/Ζ Sea Diamond απαιτεί διοικητική υποδομή (τεχνικές, οικονομικές και νομικές δομές), αλλά και υλικά μέσα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, το οποίο κατά το πρόσφατο παρελθόν εξάντλησε τα νομικά εργαλεία που προσφέρονται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας,

Β) οι συνέπειες της διαταράξεως του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από το ναυάγιο του K/Z Sea Diamond εκτείνονται, εξ ορισμού, πολύ πέραν των τοπικών ορίων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας,

Γ) η ευθύνη της διαχειρίσεως και αντιμετωπίσεως του απορρέοντος κινδύνου από την διατήρηση του ναυαγίου του Κ/Ζ Sea Diamond, για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο περιβάλλον, ανήκει παραλλήλως και στην Κεντρική Διοίκηση, ως αυτοτελή υποχρέωση, επιβαλλόμενη τόσο από το άρθρο 24 του Συντάγματος, όσο και από τις διατάξεις των Π.Δ. 55/1998 και 11/2002, και συγκεκριμένα στις λιμενικές αρχές (κεντρικές ή τοπικές) ως κρατικές υπηρεσίες (σήμερα υπαγόμενες στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), δοθέντος άλλωστε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν αποτελεί αμιγώς τοπική υπόθεση,

Δ) τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών που διετάχθησαν από το Αστικό Εφετείο Πειραιώς, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολύ σημαντικού περιβαλλοντικού κινδύνου από τη ρύπανση που προκαλείται και θα συνεχίσει να προκαλείται για πολλά χρόνια ακόμη από το ναυάγιο του Sea Diamond, αλλά και την δυνατότητα ανελκύσεως αυτού με τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές,

Ζητάμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως εφαρμόσει άμεσα την υπ’ αριθμόν 1820/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να κινήσει τις διαδικασίες ανέλκυσης του ναυαγίου K/Z SEA DIAMOND, ως αυτό ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ λόγω της ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ του σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του συντάγματος.

loading...