“Επιβεβαιώθηκε η ανησυχία μας για τη διαφαινόμενη υποτίμηση του ζητήματος”

Μετά τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαιώθηκε η ανησυχία μας για τη διαφαινόμενη υποτίμηση του ζητήματος της πρόσφατης ανάλυσης ιζήματος από τον πυθμένα του λιμανιού στη θέση Καρνάγιο που έδειξε την ύπαρξη επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία βαρέων μετάλλων σε μεγέθη πολλαπλάσια των φυσιολογικών.

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την μη ένταξη του θέματος που έγκαιρα πρότεινε η Λαϊκή Συσπείρωση, με αίτημα του επικεφαλής της, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ερχόμενης Πέμπτης 27 Φλεβάρη δεν συνάδει με τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. και το σεβασμό της ελευθερίας της πολιτικής έκφρασης των δημοτικών παρατάξεων.

Θεωρούμε πως ζητήματα που αφορούν την υγεία των κατοίκων του νησιού πρέπει να είναι ζητήματα πρώτης γραμμής για αυτό και δεν δεχόμαστε την υποτίμηση του θέματος. Με νέα πρόταση, θα επιμείνουμε να έρθει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Ζητάμε τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα ασχοληθεί με τη δειγματοληψία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, εξασφαλίζοντας μια πιο αδιάβλητη διαδικασία.

Επιπλέον, ανάλογα με τα αποτελέσματα να αποφασιστούν μέτρα για τυχόν απορρύπανση της περιοχής, εντοπισμού της πηγής της ρύπανσης όπως και άμεσα μέτρα για την αποφυγή μελλοντικής ρύπανσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

loading...