Στη συνάντηση εργασίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ο Χ. Κόκκινος

Ο Χαράλαμπος Κόκκινος στη συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.)

0

Στη συνάντηση εργασίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ο Χ. Κόκκινος

Ο Χαράλαμπος Κόκκινος στη συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) και έγκριση των Οικονομικών πράξεων Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019.

Ο Χαράλαμπος Κόκκινος με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ν.Ε. συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας των μελών του στο οποίο διατυπώθηκαν σειρά προτάσεων προς το Δ.Σ. της Ε.Π.Ν.Ε. και αφορούν τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ν.Ε. κος. Νίκος Παπαγεωργίου να τις καταθέσει.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ενημερώνει επίσης ότι με ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ν.Ε. εγκρίθηκαν στις 12/12/2019 οι οικονομικές δράσεις της Ε.Π.Ν.Ε. για τους μήνες και Οκτώβριο 2019.