Νέος αποχετευτικός αγωγός στον οικισμό του Λωτού

Σε εξέλιξη βρίσκεται το αποχετευτικό έργο στην περιοχή του Λωτού στην Σύρο.

Το έργο υλοποιείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου και ανάδοχο την εταιρία Κοπανιτσάνος.

Περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού, ούτως ώστε ο οικισμός του Λωτού να συνδεθεί με το δίκτυο του Κινίου.