Έναρξη κατασκευής αποχετευτικού δικτύου Βάρης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Βάρης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα λίγο πιο κάτω από το περίπτερο με κατεύθυνση προς την Ερμούπολη.

Αφορά την πρώτη φάση κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων στην οποία περιλαμβάνονται οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων από τον Όρμο Βάρης μέχρι τον Βιολογικό της Ερμούπολης, τα δίκτυα συλλογής πέριξ του Όρμου Βάρης, του Κοσκινά και το υπόλοιπο της Αζολίμνου, καθώς και τα δίκτυα διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων και την επιστροφή τους σε πηγάδια και υδρογεωτρήσεις της Βάρης.

Οι εργασίες θα ακολουθήσουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο μέχρι το βιολογικό και ταυτόχρονα θα κατασκευάζονται οι παροχές για τις συνδέσεις των παρακείμενων οικιών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές επεμβάσεις επί του οδοστρώματος. Με την ευκαιρία των εκσκαφών, με δικούς της πόρους η ΔΕΥΑΣ, τοποθετεί και νέο δίκτυο ύδρευσης που θα συμπληρώσει το νέο δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάστηκε προ 5ετίας στους επιμέρους οικισμούς και θα το συνδέσει με τα αντίστοιχα του Μάννα και της Αζολίμνου.

Η συγκεκριμένη εργολαβία ανέρχεται στο ποσό των 2.358.949,69 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, θα ολοκληρωθεί δε μέσα σε δύο (2) έτη.  Παράλληλα από πιστώσεις του ίδιου Προγράμματος ποσού 1.450.000 ευρώ, προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού της Ερμούπολης νέα μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων που θα μεταφέρονται από αυτά τα δίκτυα. Για το έργο αυτό, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός μειοδότης και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του.

Αποτελεί έργο ουσιώδους σημασίας, για την περιοχή αλλά και για ολόκληρο το νησί. Έργο βασικής υποδομής που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην αειφορία του πολύτιμου πόρου που είναι το νερό. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, τόσο για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργολαβίας όσο και για την εκτέλεση των δικτύων της δεύτερης φάσης, που περιλαμβάνει τους περιμετρικούς οικισμούς (Φάμπρικα, Ατελιού κλπ) και το Μέγα Γιαλό.

Με την ευκαιρία, ζητάμε από τους κατοίκους της περιοχής αλλά κυρίως από τους διερχόμενους οδηγούς των οχημάτων να δείξουν την αρμόζουσα κατανόηση και υπομονή, γνωρίζοντας ότι από την πλευρά της ΔΕΥΑΣ και μέσω του εργολάβου της, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολιγότερη όχληση.