Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: Στο ίδιο ύψος διατηρούνται τα ανταποδοτικά και δυνητικά τέλη του 2020

Χωρίς αλλαγές σε σχέση με το 2019 φαίνεται ότι θα διατηρηθούν τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στον τομέα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατόπιν σχετικής πρότασης του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Γιάννη Πιταούλη, αποφάσισε με την θετική ψήφο των μελών της πλειοψηφίας (τα μέλη της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν λευκό) τη διατήρηση των παραπάνω τελών στα ίδια επίπεδα με το 2019.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα εισαχθεί προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο.

Το προτεινόμενο ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2020 ανά κατηγορίες και δημοτικές ενότητες είναι το εξής:

Αμετάβλητα διατηρούνται και τα δυνητικά τέλη, πολιτιστικό και τουριστικό τέλος, τα οποία προτείνονται ως εξής:

Σταθερά, χωρίς καμία μεταβολή, διατηρούνται και τα τέλη: Τέλος Διαφήμισης – Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων – Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων – Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων