Σχολικό Bazaar “με χαμόγελο” από τον Παιδικό Σταθμό Κ. Μαρούλη της Ερμούπολης

0