“Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης πορεύεται ως ζων οργανισμός ενιαίος και αδιαίρετος”

Ανακοίνωση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

0

“Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης πορεύεται ως ζων οργανισμός ενιαίος και αδιαίρετος”

Ανακοίνωση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Οι σχέσεις των θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, υπό τη σημερινή τους σύνθεση, και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, όπως αυτό επανδρούται, τελούν υπό το πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Αμφότεροι υπηρετούν το Δημοτικό συμφέρον από τη θέση και με τις αρμοδιότητες που έχει ορίσει ο Νόμος. Η διαφοροποίηση απόψεων, εμπίπτουσα στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης, σε καμιά περίπτωση δεν έχει την έννοια της «διάστασης».

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πορεύεται ως ζων οργανισμός ενιαίος και αδιαίρετος.