Η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» στηρίζει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» θα εξοπλίσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου με 6 διαδραστικούς πίνακες

Η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» στηρίζει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου, στην προσπάθειά μας
να αναβαθμίσουμε την ποιότητα  εκπαίδευσης , να διευρύνουμε  τις δυνατότητες  μάθησης  και να δημιουργήσουμε εκσυγχρονισμένο, ελκυστικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον στη σχολική μας μονάδα, απευθυνθήκαμε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», στην ίδρυση της οποίας πρωτοστάτησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί το σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.

               Η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» υλοποιεί προγράμματα στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που χρηματοδοτεί η ναυτιλιακή κοινότητα με γνώμονα τη συνεπή παρουσία και την ενίσχυση των δεσμών της με την ελληνική κοινωνία.

               Το αίτημα που καταθέσαμε αξιολογήθηκε θετικά και έτσι πετύχαμε τους στόχους μας και το Σχολείο μας θα εξοπλιστεί με έξι (6) διαδραστικούς πίνακες.

Ευχαριστούμε θερμά
την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
που στήριξε το σχολείο μας!