Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποιούν το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκπαιδευτικών δράσεων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

2

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

3

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

4

Εξαρτήσεις και πρόληψη

15

5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

6

Οικιακή παραγωγή οίνου, ποτών και ηδύποτων

30

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2285024844

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Ελ. Βενιζέλου, έναντι Εργατικών Κατοικιών, Χώρα Νάξου

Email: kk@naxos.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

loading...