Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, υπεγράφη, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των εργασιών συντήρησης – επισκευής και εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Νάξου σύμφωνα με τις μελέτες που έχει συντάξει και θεωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του

Οι προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην προγραμματική σύμβαση έχουν ως ακολούθως :

  1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 “Νίκος Βλακός” της Τ.Κ. Χαλκείου
  2. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση Μονή Νάξου
  3. Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου
  4. Αθλητικό κέντρο στη θέση “Μαυρομοίρες” της Τ.Κ. Απεράθου
  5. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης είναι ύψους 540.000 ευρώ.

loading...