Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Συμβουλευτικής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των clusters που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή” του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020″.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και συμβουλευτική προς εταιρείες
μέλη clusters των Επιμελητηρίων, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εστίασης
στις παρακάτω θεματικές ενότητες, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη και
εξωστρέφεια τους.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 18 – 22 Νοεμβρίου 2019, στη συνεδριακή αίθουσα του
Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αγ. Νικολάου 6, Ερμούπολη), από 15:00 – 20:00. Οι έμπειροι
εισηγητές της εταιρίας Projectyou θα εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στις επιμέρους
θεματικές ενότητες:

  • Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Διοίκηση Προσωπικού – Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Event Management
  • Διαχείριση κόστους/Διοικητική Λογιστική – Χρηματοδοτικά Εργαλεία
  • Εξαγωγές και εξωστρέφεια – Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

Στις 21 & 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν συνεδρίες συμβουλευτικής στα
θέματα που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρηση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής αποτελεί παραδοτέο της πράξης Go_Brand
“Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων η/ και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή” του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020″.

Πληροφορίες: κα Αγγελική Βουτσίνου, υπεύθυνη Γραφείου Ενημέρωσης Go_Brand. Τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 121), E-mail: [email protected]

 

Ερμούπολη 18.11.19 – 24.11.19
Δευτέρα 18.11.19

15.00 – 15.15 Υποδοχή, Ενημέρωση για το πρόγραμμα GO BRAND (ΕΤΑΠ Κυκλάδων)
15.15 – 15.45 Καταγραφή αναγκών, προγραμματισμός (Κώστας Θεοφανίδης)
15.45 – 17.00 Τα μυστικά της Επιχειρηματικότητας (Κώστας Θεοφανίδης)
17.00 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 19.00 Προετοιμασία Εξαγωγικής Επιχείρησης και Προϊόντος (Τζένη Σκοτίδη)
19.00 – 20.00 Συμμετοχή σε Εκθέσεις του Εξωτερικού (Τζένη Σκοτίδη)

Τρίτη 19.11.19

9.00 – 15.00 Κατ’ ιδίαν συνεδρίες Συμβουλευτικής για θέματα εξαγωγών (Τζένη Σκοτίδη)
15.00 – 16.00 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Κώστας Θεοφανίδης – Κατερίνα Θεοφανίδου)
16.00 – 16.15 Διάλειμμα
16.15 – 18.00 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Νικόλας Μανιατογιάννης)
18.00 – 18.15 Διάλειμμα
18.15 – 20.00 Διοίκηση Προσωπικού και Επιχείρησης (Κώστας Θεοφανίδης)

Τετάρτη 20.11.19

15.00 – 16.30 Διαχείριση Κόστους / Διοικητική Λογιστική (Ανδρέας Στεφανίδης)
16.30 – 17.15 Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Ανδρέας Στεφανίδης)
17.15 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 19.30 Event Management – Διαχείριση μονάδων εστίασης (Κώστας Θεοφανίδης)
19.30 – 20.00 Αξιολόγηση σεμιναρίου – Πρόγραμματισμός f2f συμβουλευτικής (Κατερίνα
Θεοφανίδου)

Πέμπτη 21.11.19 & Παρασκευή 22.11.19

09.00 – 18.00 Κατ’ ιδίαν συνεδρίες Συμβουλευτικής
Σάββατο 23.11.19 & Κυριακή 24.11.19
09.00 – 15.00 Επισκέψεις και συμβουλευτική σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων των συμμετεχόντων

 

loading...