Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου: Δωρεάν εργασιακή στήριξη σε γυναίκες

Η άνιση μεταχείριση των φύλων αποτελεί κοινωνικό δεδομένο που εξακολουθεί να υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα. Πράγματι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, ακόμα παρατηρούνται προβλήματα που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Ειδικότερα, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας σχετίζεται με μια σειρά από διακρίσεις, όχι μόνο ως προς την απασχόληση αυτή καθαυτή, αλλά και εκτός επαγγελματικού χώρου (π.χ. σταθερά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, έμφυλος επαγγελματικός καταμερισμός, δυσκολία επαγγελματικής ανέλιξης, δυσκολία εναρμόνισης της ιδιωτικής/οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, μισθολογικό χάσμα, περισσότερα περιστατικά παρενόχλησης λόγω φύλου ή σεξουαλικής παρενόχλησης κ.ά.).

Έτσι, πέραν της πραγματικής κατάστασης ότι οι γυναίκες έχουν συνολικά λιγότερη πολιτική και οικονομική δύναμη, τα έμφυλα στερεότυπα στην αγορά εργασίας επηρεάζουν τις γυναίκες και σε υποκειμενικό επίπεδο, καθώς συνδέονται με τον σχεδιασμό, τις επιλογές και την εξέλιξη που εμφανίζουν.

Στις υποστηρικτικές δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) του Πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται, πέρα από την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, είναι και η εργασιακή στήριξη/συμβουλευτική απασχόλησης, στο πλαίσιο ΔΩΡΕΑΝ στήριξης γυναικών που ενδιαφέρονται για την εργασιακή τους ένταξη ή επανένταξη.

Η συμβουλευτική απασχόλησης προσφέρεται σε γυναίκες άνεργες, σε εργαζόμενες που επιθυμούν να επαναπροσανατολιστούν επαγγελματικά για να βελτιώσουν τη θέση ή τους όρους εργασίας τους, καθώς και σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για αυτο-απασχόληση ή/και δημιουργία επιχείρησης.

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία επιδιώκεται η αναπαραγωγή της πραγματικότητας, όπως τη βιώνει η κάθε γυναίκα, μέσω των κοινωνικών και προσωπικών αναπαραστάσεων, και παρέχεται στήριξη ώστε να εκφράσει την προσωπική της δύναμη και να ορίσει η ίδια τον ρόλο της.

Έτσι, αφενός επιδιώκεται η κατανόηση των αντικειμενικών δεδομένων, εμποδίων και περιορισμών της αγοράς εργασίας, αφετέρου επιχειρείται, κυρίως, η αποτίμηση της προσωπικής εργασιακής/επαγγελματικής πορείας, η ανάγκη τυχόν επικαιροποίησης τυπικών προσόντων, η ανάδειξη των άτυπων προσόντων και δεξιοτήτων της συμβουλευόμενης γυναίκας, καθώς και η αξιολόγηση της επαγγελματικής της ετοιμότητας, δηλαδή κατά πόσο έχει σαφείς επαγγελματικούς στόχους που επιδιώκει να πραγματοποιήσει.

Το μοντέλο εργασιακής στήριξης που παρέχεται από τις δομές του δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ εστιάζει στην προώθηση στην απασχόληση και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων, και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • ενίσχυση αυτο-εικόνας (π.χ. εξάλειψη αρνητικών πεποιθήσεων, ανάδειξη προσόντων)

  • εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας

  • εκπαίδευση στη διαχείριση της πληροφορίας για την αγορά εργασίας

  • προετοιμασία για εργασιακή ένταξη ή επανένταξη (π.χ. σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία για συνέντευξη)

  • παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή για το κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να επικοινωνούν με το Συμβουλευτικό Κέντρο (ΣΚ) Σύρου.

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου

Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλέφωνο: 22810 76496

Fax: 22810 76497

E-mail: [email protected]

loading...