Σύγχρονο σφαγείο αποκτά η Ίος

Προγραμματική σύμβαση συνάπτουν ο Δήμος Ιητών και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου η Ίος να αποκτήσει ένα νέο και σύγχρονο σφαγείο, με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες και προμήθειες για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού.

Το έργο αφορά στην κατασκευή κτηρίου σφαγίου 400 τετραγωνικά μέτρα, χώρους αναμονής των ζώων και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, με συνολικό προϋπολογισμό τα 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1.200.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Ιητών αναλαμβάνει τη σύνταξη και έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, τη διαδικασία ωρίμανσης του φακέλου του έργου, προετοιμασίας των συμβατικών τευχών και της συγγραφής υποχρεώσεων για τη δημοπράτηση του έργου. Επίσης, οφείλει να μεριμνά για τη λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου και τη δημοπράτησή του και την επίβλεψη της κατασκευής.

loading...