Κατά των ανεμογεννητριών και η Σέριφος! Ανοιχτή επιστολή στήριξης

0

Ως Δήμος Σερίφου, θα θέλαμε να δηλώσουμε την έμπρακτη υποστήριξη μας τόσο προς τον Δήμο της Τήνου αλλά κυρίως προς τους κατοίκους του νησιού, για την αντίθεση και την προσπάθεια τους, να αποτρέψουν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί.

Η πραγματοποίηση μίας τέτοιας κίνησης, θα προκαλέσει αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Τήνου ενώ θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Κατ’ επέκταση, μετά από χρόνια θα έχει υπερκεράσει τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη που θα έχουν προκύψει απ’ την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε τα νησιά μας, ώστε να διατηρούν αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος στο πέρασμα των χρόνων.